Florbalová škola Bohemians
Florbalová škola Bohemians
Zdravotní prohlídky

Posouzení o zdravotní způsobilosti

Od 1.1.2014 je účinná nová Vyhláška o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, vydaná Ministerstvem zdravotnictví ČR pod č. 391/2013 Sb. Tato vyhláška zavádí povinnost zdravotních prohlídek pro všechny sportovce účastnící se organizovaných soutěží.

Z této vyhlášky vychází směrnice Českého florbalu, na základě které mají nyní všichni florbalisté hrající oficiální soutěže (od přípravky po veterány) povinnost doložit Posudek o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu. Tento posudek může být vydán praktickým nebo dětským praktickým lékařem a je potřeba jeho kopii odevzdat na sekretariát klubu. Formulář ke stažení naleznete na této stránce dole.

Více informací o vyhlášce se můžete dozvědět v oficiálním článku Českého florbalu zde.

POZOR! Bez odevzdání posudku opravdu NEBUDE MOŽNÉ NASTOUPIT K UTKÁNÍ V ŽÁDNÉ KATEGORII! Proto žádost opravdu neodkládejte.

Námi doporučený postup pro získání zdravotní prohlídky:

1) Zeptejte se Vašeho obvodního lékaře, zda vám žádost potvrdí

2) Pokud ne, zkuste sportovní lékaře v Praze

3) Klub se každoročně snaží zajistit několik míst pro své členy u společnosti SPORTMED, je jich však velmi málo

4) Sportovní prohlídka stojí přibližně 900-1200 Kč

5) Potvrzení dodejte NEJPOZDĚJI do poloviny září 2023 - před prvním zápasem

6) Využijte vložení prohlídky do členské sekce  v osobním profilu. Doručit ji můžete osobně na sekretariát klubu, případně oskenované potvrzení zaslat na e-mail sekretar@fbsbohemians.cz.

Poslední aktualizace: 23. srpna 2023

Rychlá navigace