Florbalová škola Bohemians
Florbalová škola Bohemians

Projekt sportovní haly

Informace

FbŠ Bohemians je dnes jedním z pražských sportovních klubů s nejširší členskou základnou. Už dlouhou dobu se však musíme potýkat s limity danými nedostatkem sportovních ploch pro naše malé i velké sportovce. Obecně lze říci, že kapacity sportovních zařízení na území Prahy jsou v porovnání s ostatními regiony ČR zoufale nedostačující.

Praha je nejen metropolí České republiky, ale i největším městem širšího regionu střední Evropy. Přesto však v současnosti nemáme v našem městě sportovní halu, která by splňovala veškeré moderní standardy pro široké spektrum halových sportů, florbal nevyjímaje.

My ve FbŠ Bohemians jsme již mnoho let připraveni poskytnout Praze know-how potřebné pro výstavbu a provoz sportovní haly, kterou naše hlavní město zoufale potřebuje. Dlouhou dobu se snažíme vytipovávat vhodná místa pro její výstavbu a získat podporu od zodpovědných veřejných činitelů.

Na jaře 2018 se nám poprvé podařilo získat relevantní podporu Hlavního města Prahy. Pro připravený projekt sportovní haly jsme vyjednali zelenou u vedení Základní školy Brigádníků ve Strašnicích. K areálu školy totiž přiléhá dlouho nepoužívané fotbalové hřiště, kde dříve působila TJ Junior Praha. Hřiště je v majetku našeho města.

12. března 2018 vyjádřil Výbor pro sport a volný čas Zastupitelstva Hl. m. Prahy podporu našemu návrhu na využití tohoto dlouho zanedbávaného sportoviště. FbŠ Bohemians nechala na své vlastní náklady zpracovat základní architektonickou studii multifunkční sportovní haly při ZŠ Brigádníků, která byla prezentována zastupitelům během jednání sportovního výboru. Tento projekt byl jednohlasně všemi přítomnými zastupiteli odhlasován. Jeho detaily si můžete prohlédnout – stáhněte si soubor .pdf níže na této stránce.

V současné době dále pracujeme na realizaci našeho projektu. Je to složitý proces, pro nějž se snažíme získat podporu MČ Praha 10 i místních spolků a aktivních občanů. FbŠ Bohemians chce vybudovat a provozovat moderní sportoviště pro naše děti a současně reprezentativní halu pro soutěžní zápasy elitních mužstev nejrozšířenějších halových sportů. Chceme, aby se sportovní hala stala středobodem společenského života svého okolí, jak je v takovém případě běžné ve vyspělejších státech na západ od našich hranic. V naší snaze neumdléváme a budeme bojovat i nadále. Věříme, že jednou již vyjádřená podpora Hl. m. Prahy nezůstane jen na papíře. Podpořte naši snahu i vy!

Ke stažení
Výbor pro sport a volný čas - Zápis z výboru 12.3.2018 stáhnout
Vizualizace sportovní haly - ZŠ Brigádníků stáhnout